Devolucions

Dret de desistiment

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 30 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 30 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar-nos la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic) a:

Emília Sannicolàs / Carrer Ripollès, 19, 08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Tel: 649.150.715
E-mail: emilia@sannicolas.cat

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts vostres, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la vostra part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 30 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que heu emprat per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagueu presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haureu de tornar-nos o lliurar directament els béns a Emília Sannicolàs amb domicili en carrer Ripollès 19, CP 08580 Sant Quirze de Besora (Barcelona).

Els béns han d’estar en les mateixes condicions que van ser enviats, és a dir, sense usar i amb tots els accessoris que es lliuren, s’hauran de lliurar sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 30 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte.

Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Haureu d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només ens farem càrrec dels costos de devolució dels béns si hem enviat un article erroni o defectuós.