Política de privacitat

 

Introducció

Emília Sannicolàs Martínez NIF 35011220E, d’ara endavant SANNICOLÀS, recopila, tracta i emmagatzema informació personal a través del web de la seva propietat www.sannicolas.cat

Aquesta informació serà relativa als usuaris del web. La informació es recopilarà, tractarà i emmagatzemarà d’acord amb la present Política de Privacitat.

Aquesta política de privacitat va ser actualitzada l’1 d’abril de 2019.

 

Responsable legal

Denominació comercial: SANNICOLÀS
Denominació social: Emília Sannicolàs Martínez
Identificador fiscal: 35011220E
Domicili: Ripollès, 19 de Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Correu electrònic de contacte: emilia@sannicolas.cat

 

Lleis d'aplicació en aquest lloc web

· RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)

· LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD)

· LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

 

Dades recopilades

Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme la normal activitat del servei. Ajustant-se al principi de minimització de dades (Art.5.b GDPR).

Les dades recopilades seran en tot cas de majors de 16 anys (Art. 8.1 GDPR). SANNICOLÀS es reserva el dret a prendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l’edat (Art. 8.2 GDPR).

En tot cas aquestes dades seran de caràcter personal identificatives i no sensibles, poden ser:

· Correu electrònic
· Telèfon
· Nom i cognoms
· DNI
· Adreça
· CCC

 

Mètodes de recopilació

Les dades personals es recopilaran a través del web de SANNICOLÀS, www.sannicolas.cat, quan introduïu informació en algun dels camps destinats a aquest efecte al web. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no accepteu expressament la cessió i gestió d’acord amb aquesta política de privacitat.

 

Objectiu de la recopilació i ús de les dades

La recopilació i ús de dades es realitza amb l’únic objectiu d’oferir productes i enviar notícies.

SANNICOLÀS es compromet a no utilitzar les dades obtingudes amb una finalitat diferent a aquesta.

 

Destinatari de les dades

Les dades recopilades s’incorporaran a un fitxer propietat de: SANNICOLÀS

Aquest fitxer serà gestionat per: Emília Sannicolàs Martínez

Aquest fitxer s’emmagatzemarà a: 10dencehispahard, S.L., (B-62.844.725) amb domicili en C / Girona 81-83 local 6 de Malgrat de Mar 08380 (Barcelona-Espanya) info@cdmon.com

 

Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran fins que es compleixi l’objectiu pel qual es van recopilar aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s’exerceixi el dret a la supressió o modificació dels mateixos.
Sempre i quan això no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d’emmagatzemar els mateixos.

 

Com protegim les dades?

Les dades es transfereixen i s’emmagatzemen de forma segura ja que disposem de:

· Xifrat amb protocol SSL.
· Control d’accessos.

SANNICOLÀS no pot garantir la completa seguretat en les comunicacions a través d’Internet però garantim prendre les mesures adequades per protegir les vostres dades.

A més SANNICOLÀS es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l’accés a tercers no autoritzats.

 

Els vostres drets pel que fa a protecció de dades

La legislació us reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

· Accés a les dades personals.
· Rectificació o supressió.
· Oposar-se al tractament.
· Portabilitat de les dades.
· Limitació del seu tractament.

L’exercici d’aquests drets és personal. Pel que només podeu sol·licitar-los per a les dades dels quals sou el propietari.

En el cas que vulgueu exercir algun d’aquests drets podeu fer-ho mitjançant un mail dirigit a emilia@sannicolas.cat o mitjançant carta dirigida a SANNICOLÀS adreça Carrer Ripollès, 19 08580-Sant Quirze de Besora indicant els drets que es volen exercir i una prova d’identitat.

Ens comprometem a respondre a la vostra sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

 

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’acceptació explícita del tractament, gestió i emmagatzematge dels mateixes segons la present política de privacitat.

 

Conseqüències de no acceptar la política de privacitat

En el cas que no accepteu la gestió de les vostres dades segons la present política de privacitat, no es procedirà a la recopilació dels mateixes, el que pot suposar que no es pugui dur a terme el servei prestat per SANNICOLÀS.

 

Autoritat de protecció de dades a Espanya

En el cas que vulgueu fer valer els vostres drets pel que fa a protecció de dades i considereu que no els estem respectant podeu dirigir-vos a l’autoritat espanyola responsable

– Lloc web de l’autoritat de protecció de dades: https://www.agpd.es/
– Correu electrònic de l’autoritat de protecció de dades: internacional@agpd.es
– Telèfon de l’autoritat de protecció de dades: +34 91399 6200

 

Canvis en la política de privacitat

SANNICOLÀS es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, aquestes modificacions es faran d’acord amb la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en la present Política de Privacitat.